İnsanların genel olarak yaşantı şekillerinin değişmesiyle, sahip oldukları barınma ve yaşama koşullarında da net bir şekilde değişiklikler yaşanmaktadır. Söz konusu olan değişikliklerin ilk ve en önemli olan kısmı, inşaat ve yapılaşma alanında kendini göstermektedir.

Son yüzyıl içerisinde var olan yapılaşma modellerinin kendi içerisinde getirdiği sorunların başında yer alan problemlerin büyük kısmı; yapı içerisinde vakit geçirecek olan insan ve toplumların, dışarıdan gelen olumsuz koşullara doğrudan maruz kalması olarak tespit edilmektedir.

Yalıtım Nedir?

Bina ve şantiye süreçlerinin sonunda meydana gelen mimarilerin, kullanıma hazır hale gelmesiyle test edilen ilk sorun, insanların özellikle soğuk ve sıcak olmak üzere, dış etkenlerden dolayı rahatsızlık yaşamaları olarak bilinmektedir.

İki sınır arasında herhangi bir olumsuz koşulun diğer tarafa yansımaması için alınan her önlem, yalıtım adı verilen önlemlerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

Yalıtım; sınırları birbiriyle ortak olan iki farklı alanın özgün koşullarının birbirine müdahale edememesi için tasarlanan, ayırıcı önlemlerin genel adı olarak bilinmektedir.

Yalıtım Neden Önemlidir?

Herhangi bir çalışma veya projenin sonunda dikkat edilmesi gereken en önemli iki husus; yapılan çalışmanın maliyeti ve emek verilen süreç sonunda sağlanan fayda olarak tespit edilmektedir. Dünyanın en özel ve estetik mimarisinin yapılması, çoğu zaman, içeride yaşayan insanlar için o kadar da konfor sunan yapılar olmamaktadır.

Dünya genelinde görülen bu olumsuz örneklerde en çok şikayet edilen parametrelerin ilk sıralarında, ısı ve ses yalıtımının kötü olması gelmektedir.

Maliyet açısından ciddi rakamlara ulaşan mülklerde, çoğu zaman ses ve ısı yalıtımının kötü yapılması, sahip olunan yapının el değiştirmesi gibi sorunlu süreçleri de başlatmaktadır.

Yalıtımın önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Binalar için iç ve dış cephe yalıtımlarının yapılması; ısı yalıtımı başta olmak üzere ses yalıtımını da minimum seviyeye getirmektedir. Özellikle iç bloklar arasında yapılan yalıtım çalışmaları da ses yalıtımı gibi önemli bir soruna çözüm sunarken; aynı zamanda can güvenliği için kritik bir konu olan yangın yalıtımının da yapılmış olmasını sağlayabilmektedir.