Taşyünü Nedir?

Taşyünü

Taşyünü Nedir? Kullanım Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

Taşyünü, volkanik oluşumlardan meydana gelmiş %97 si halihazırda doğada bulunan bazalt gibi inorganik hammaddelerin ~1500 derecede eritilip, elyaf haline çevrilmesi ile oluşturulmaktadır.

Yalıtım sağlayan çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan mikroskobik ölçülerde ve homojen boyutlarda oluşturulmuş küçük hava kesecikleridir.

      Isı Yalıtımı

Yapılarda ısı yalıtımının mümkün olduğunca dıştan yapılmasını öneririz. Bu surette, ısı köprülerinden olan ısı kayıpları ile bu
köprülerin neden olduğu iç yüzey rutubetlenmesi ve küflenmesi de önlenmiş olur.
Dıştan ısı yalıtımı aynı zamanda yapı taşıyıcı sistemini, dış hava sıcaklık farklarından kaynaklanan genleşme ve büzülmeler sonucu
oluşacak hasarlardan korur. Gün boyu kullanılan (konut, hastane gibi) yapılarda da ısı yalıtımın dıştan yapılmasını öneririz. Böylece, ağır olan yapı birleşenlerinin (döşeme ve duvarların) ısı depolaması suretiyle yapının iç konforu ısıtma sistemi kapandıktan sonra
da devam eder.
Geçici sürelerde kullanılan (spor salonu, cami, konser salonu gibi) yapılarda ise ısı yalıtımının içten yapılması yakıt tasarrufu
sağlar. Hafif olan yalıtım malzemeleri ısı depolamadığı için böyle bir tasarruf oluşur. Dolayısıyla, iç ortam daha çabuk ısıtılır veya
soğutulur. Ancak yapıyı dış hava şartlarından korumak için dıştan da asgari bir yalıtım öneririz. Gerek ısı yalıtımında ve gerekse
buhar yalıtımında esas olan, su yalıtımında olduğu gibi kesintisiz uygulanmasıdır.

    Ses Yalıtımı

Ses yalıtımında sadece açık gözenekli mineral yün malzemeler (taşyünü ve camyünü) kullanılır. Kapalı gözenekli olan plastik köpük
malzemeler (XPS, EPS, Poliüretan ) ses yalıtımı sağlamaz.
Ses yalıtımı uygulamalarında katı cisimlerin oluşturduğu ses köprülerinin ve sesin geçeceği boşlukların önlenmesi gereklidir. İç
ortamda mineral yünler ile yapılacak gürültü yalıtımı ve ses geçişinin önlenmesi uygulamalarında düşük frekanslardaki (125 Hz)
baz seslerin yeterince yalıtılamayacağı önceden kabul edilmelidir. (Bakınız: ses yutma katsayıları tablosu)

    Yangın Yalıtımı

Yangın güvenliğinde esas, yangın çıkmadan önce tedbir almaktır. Bu da ancak yapıların ısı veya ses yalıtımlarında kayayünü
kullanarak sağlanabilir. Kayayünün yanmadığı gibi yangın durdurucu özelliği ile yangının yayılmasını önler, itfaiyeye zaman
kazandırır, canlıların ve eşyanın kurtarılmasını sağlar.
ÖZPOR TAŞYÜNÜ TS EN 13162+A1:2015-04* sayılı standardına uygun üretilmektedir.
ÖZPOR TAŞYÜNÜ’nün üretiminde herhangi bir yabancı lisans kullanılmamaktadır.

Genel Özellikleri

    Yangın Dayanımı

ÖZPOR Taşyünü’nün ham maddesi inorganik bazalt kayası olduğu için, TS EN 13501-1’e göre A sınıfı yanmaz malzemedir. Taşyünü tutuşmaz ve yanmaz. Erime derecesi 1000°C ‘dir.

    Isı İletkenliği

Yapılarda kullanılan ÖZPOR Taşyünü ürünlerinin ısı üretkenliği hesap değeri, TS EN 12667 standartlarına göre CE sertifikalı beyan değerlerimiz 0,035≤λ≤ 0,040 W/mK dır.

 

Export

Ansolon