Günümüz şartlarında en çok dikkat edilmesi gereken yaşam rutinleri, genel anlamda tasarruf modelleri üzerinden belirlenmektedir. Kişisel kullanımlarda ya da özel veya tüzel kişilerin toplu halde kullanımlarında belirleyici bir parametre olan tasarrufun, gündelik hayat içerisinde küçük çapta uygulamaları olduğu gibi, genel olarak yapısal ve uzun vadeli anlamda da uygulamaları bulunmaktadır.

Yalıtım sektörü, söz konusu tasarruf konularında birey ve toplum odaklı çözümler sunduğu için yaygın olarak tercih edilmekle birlikte, aynı zamanda inşa edilen yapıların da ilerleyen süreçlerde dayanıklı şekilde geleceğe aktarılması konusunda önemli bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Isı Yalıtımı Nedir?

Yapıların, özellikle dış cephelerinden maruz kalınan faktörlerin engellenmesi için bir takım ayırıcı blokların montajının yapılması gerekmektedir. Söz konusu dış etkenlerin, insanlar ve yapılar üzerinde en yıkıcı etkiye sahip olanı ise düşük derecelere sahip olan hava akışı ve soğuk iklim şartları olmaktadır.

Bu etkenden korunmak için çözüm olarak sunulan ayırıcı blok ve levha kullanımlarıyla, dış bölgeden gelen soğuk hava muhalefetinden en az derecede etkilenilmesi mümkün olmaktadır.

Isı yalıtımı sadece yaşam koşulları içerisinde insanlar için olumlu sonuçlar meydana getiren bir durum değildir. Ciddi maliyet ve kullanım şartlarını da beraberinde getiren yapılaşmaların kullanım ömrü üzerinde de belirleyici etken rol oynayan yalıtımlar, belirli bölgelerde uygulaması zorunlu tutulacak kadar önemli özelliklere sahiptir.

 Isı Yalıtımının Önemi Nedir?

Bir mülkün ya da yapılaşmanın inşa edilmesi, üretim maliyeti açısından, kendi sektörünü oluşturmayı başaracak kadar ciddi rakamlara çıkabilmektedir. Son yıllarda ise bir mülkün sahiplik haklarına ödenen meblağlardan daha ağır koşullarda sahip olunan, o mülkün kullanım şartlarının varlığı, birçok kişi ve kurumun zor durumda bırakmaktadır.

Söz konusu kullanım şartlarının bedeli olarak var olan masrafların, belirli seviyelerde azaltılması mümkün hale gelmektedir. Özellikle, yaşam konforunu doğrudan etkileyen olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için harcanan milli servetin ve enerjinin en aza indirilmesi için, başvuru yapılacak ilk uygulama ısı yalıtımı olmaktadır.

Isı yalıtımının, kullanılan enerji üzerinde getirdiği tasarruf özelliğinin yanı sıra aynı zamanda hem insanların yaşam konforunda olumlu yönde etkisi hem de inşa edilen yapının kullanım ömrü üzerinde pozitif etkisi var olmaktadır.

Geleneksel taş ve yapı ürünlerinin kullanımının azaldığı son yıllarda, seri üretim taş blokların kullanılmasıyla, daha az ömürlü olarak inşa edilen binaların dayanıklılığı ve kullanım ömrünün uzaması da ısı yalıtımı ile doğrudan bağlantılıdır. Binaların taşıyıcı ve ayırıcı bloklarının izole edilmesi, kullanılan taşların deforme olma sürecini uzatmakta ve yapı kalitesinin uzun yıllar üst seviyede kalmasını sağlamaktadır.