Çevre Politikamız

"Enerji"mizi boşa harcamıyoruz, çünkü doğayı seviyoruz!

Tüm dünyanın gündemini oluşturan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında enerji tasarrufu ile enerjinin verimli kullanımı öncelikli olarak yer almalıdır. Bu noktada ısı yalıtımının bir lüks değil, gereklilik olduğu konusunda tüm toplumu bilinçlendirmek, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak gerekmektedir. Isı yalıtımı, ısı kaybını ve kazancını engelleyerek ısıtma ve soğutma için harcanan enerjide tasarruf sağlar. Isı yalıtımı sayesinde yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Günümüzde çevre kirliliğinin en büyük sebepleri arasında gösterilen ve bireyler üzerinde olumsuz psikolojik ve fizyolojik etkiler bırakan "gürültü" probleminin de ses yalıtım malzemelerinin tekniğine uygun kullanımı ile en alt düzeye indirilmesi mümkündür. Yalıtım malzemelerinin kullanımı hem bireysel hem de toplumsal yaşam kalitemizi artırmaktadır.

Çevre Politikamız

Üretim sürecimizin her aşamasında çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal, kanun ve yönetmeliklere uymak.
Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler araştırmak, takip etmek ve uygulamak.
Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırmak.
Isı yalıtımının bir lüks değil, kaliteli yaşam standartları ve çevreye saygı konusunda bir gereklilik olduğu konusunda tüm toplumu bilinçlendirmek.
Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, böylelikle enerji tasarrufu sağlanmasına destek olmak.
Yalıtım yoluyla yakıt tüketiminin azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.
Çevre kirliliğine sebep olan gürültüye karşı ses yalıtımı çözümlerimizle çevre ve toplumsal yaşam kalitesi artırmak.
Export

Ansolon