Bir binanın yalıtım süreci, binanın imar planın çizilmesi sürecine kadar önceden planlanması gereken, hayati derecede önemli olan kritik süreçlerden bir tanesidir. Çoğu zaman kullanım konforu ve yaşam kalitesi amacıyla planlanan yalıtım çalışmaları, yangın ve su baskını gibi afet dönemlerinde ise hayat kurtarıcı etkilere sahip olabilmektedir.

Bina Yalıtımı Nedir?

Binalar, inşaat sürecinin sonunda, kullanıma hazır hale getirildikleri dönemde, belirli dış faktörlerden korunmak üzere, mantolama işlemleri uygulanan hacimli yapılardır. Herhangi bir yapının inşaat sürecinin sonunda belirlenen kullanım ömrünün birkaç ay veya birkaç yıl gibi kısa süreleri kapsamadığı için, proje sürecine dahil edilen her detayın, binanın kullanım ömrünün uzatılmasıyla doğru orantılı şekilde tasarlanmasını, beraberinde getirmektedir.

Bina yalıtımı; yapının sahip olduğu dış cepheler ile binanın dış cephesiyle sınır olan iç cephesinin, belirli özelliklere sahip ayırıcı bloklarla donatılmasını ifade etmektedir. Bu yalıtım sürecine, izolasyon anlamında hassas davranılan projelerde, iç kısımları da kendi içerisinde bölen ayırıcı blokların donatıldığı yalıtım projeleri dahil edilmektedir.

Bina yalıtımının yapılması, birden fazla tehdit unsuruna karşı önlem alınmasıyla mümkün olmaktadır. Bu dış faktörler için alınan yalıtım önlemler genel olarak;

·         Isı Yalıtımı

·         Su Yalıtımı

·         Ses Yalıtımı

·         Yangın Yalıtımı

gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Binalarda En Doğru Yalıtım Çözümleri Nelerdir?

Yalıtım malzemesi olarak belirlenen ürünler, genel olarak tek bir amaca hizmet eden, farklı blok kalıplardır. Bu sebeple, bir binanın yalıtım sürecinin tamamlanması amacıyla tasarlanan projede, yukarıda belirtilen tehditlere karşı gelmek için dört farklı blok kullanılması gerekmektedir. Bu durum da hakkıyla yapıldığı takdirde, inşa edilen binada önemli bir metrekarenin eksilmesine ve üretim maliyetinde de ciddi bir artışa sebep olacaktır.

Binalar için yapılacak olan yalıtımda en doğru çözüm, bu sebeplerin anlaşılmasından sonra netlik kazanmaktadır. Ses yalıtımı için sesleri emen, gözenekli ve yumuşak yapılarda yangın ve su gibi sorunların izole edilememesi durumu yaşanırken; diğer taraftan da su ve ısı gibi durumların yalıtımı için tercih edilen gözeneksiz, petrol bazlı malzemeler de ses yalıtımında oldukça başarısızdır.

ÖZPOR güvencesiyle üretilen ve yukarıda tehdit unsuru olarak belirtilen yalıtım taleplerinin tamamını karşılamakta üstün performans gösteren yalıtım ürünü, taşyünü olarak ön plana çıkmaktadır.

Sahip olduğu yapısı gereği hem ses hem ısı hem de yangın yalıtımında sektörün lider malzemesi olan taşyünü, ÖZPOR güvencesiyle kaplama teknikleri eklenerek, su yalıtımında da kullanılır hale getirilmektedir.